Ester Lindahls stipendiefond –
en historisk bakgrund

Ester Lindahl (1868-1920) levde i Södermanland och Stockholm. Vid sin död efterlämnade hon en förmögenhet och en betydande konstsamling. Denna donerades till Nationalmuseum men förvaras vid Sörmlands museum i Nyköping. En del av hennes förmögenhet användes även för instiftandet av Ester Lindahls stipendiefond.

Stipendiet är helt fristående och har ingen koppling till någon myndighet eller konstinstitution.

Enligt stipendiefondens stadgar ska resestipendier utdelas till yngre målare, grafiker eller skulptörer. Stipendiet har utdelats sedan 1922, och det första årets stipendiater var Otte Sköld, John Sten och Axel Nilsson.

Stipendiefonden leds av en nämnd, vilken består av konstnärer och en jurist som sekreterare. Den första nämnden utgjordes av Karl Nordström, Christian Eriksson och Nils Kreuger. Nämndens ledamöter byts fortlöpande, medan sekreteraren som ansvarar för det administrativa arbetet inte har något tidsbegränsat förordnande. Sekreterare är nu avokat Fredrik Dahl.

De 11 senaste åren har stipendier tilldelats följande konstnärer

2012   Elizabet Thun, Nanna Nordström och Johan Furåker

2013   Malin Franzén, Maria Nordin och Knutte Wester

2014   Johnny Höglund, Johan Österholm och Ditte Ejlerskov

2015   Sofia Bäcklund, Ana-Maria Hadji-Culea, Michael Johansson

2016   Shiva Anourshivani, Elisabeth Frieberg och Sebastian Mügge

2017   Hans Andersson, Linnea Sjöberg, Aina Chaiderov, Anton Alvarez

2018   Jens Fröberg, Mafune Gonjo, Nils Lövgren

2019 Leonela Lilja, Johan Folkesson Karlsson, Isak Anselm

2020 Simon Gran-Danielsson, Mailin Bernalt, Nicklas Randau

2021 Anna Andersson, Jonathan Pihlgren, Ina Nian

2022 Maria Westmar, Konrad Lidén, Clara Gesang-Gottowt 

2023  Pauline Fransson, Nada Ali, Sebastian Eklund

 

 

ATT VARA SEKRETERARE I ESTER LINDAHLS STIPENDIEFOND

Under åren 1992-2014 var jag, Staffan Noréus, sekreterare i stipendiefonden. Sekreteraren är den som sköter det mesta av det praktiska och administrativa arbetet, inte minst när det varje år drar ihop sig till stipendieutdelning. Enligt stadgarna ska sekreteraren vara jurist eller ekonom, medan ledamöterna (de som beslutar om stipendier) är konstnärer. Ledamöterna byts fortlöpande ut men sekretararen har inget tidsbegränsat förordnande. Det är ett uppdrag som gränsar till det ideella och därför är det sällan som vaktombyte sker. Nu har det emellertid skett och fr o m hösten 2014 hette sekreteraren Maria Gyllenhaal och från och med 2017 har advokat Fredrik Dahl tagit sig an uppdraget.

Jag kontaktades under 1992 av dåvarande sekreteraren Alf Knutar, som tillfälligt arbetade vid tingsrätten i Falun, den stad där jag var advokat och även hade ett galleri. Alf hade ont om tid för uppdraget, som han ärvt av hovrättslagmannen och tidigare pressombudsmannen Lennart Groll, och så kom det sig att jag och Ester Lindahl blev ett par under 23 år. Men denna parrelation skulle aldrig ha fungerat om vi inte hela tiden också haft hjälp av Ing-Britt Hed, som dragit ett stort lass och skött det mesta av arbetet med ansökningar och arrangemang av våra sammanträden.

När jag tog vid var konstnären Magnus Berg stipendiefondens ordförande. Stipendieutdelningen beslutades vid sammanträde i hans bostad på Södermalm i Stockholm, dit arbetsprover skickades eller lämnades in personligen. Magnus var i flera veckor sysselsatt med att kånka konstverk till och från posten eller ta emot konstnärer som själva levererade större arbetsprover. En konstnär höll på en hel dag att montera en stor eldriven installation i Magnus´ källare, men när vi under sammanträdet knallade ner dit för att beskåda verket startade inte maskineriet. En annan mer anspråkslös (och anonym) sökande nöjde sig med att via posten skicka en oanvänd sko. Ingen av dessa fick dock något stipendium.

Under större delen av 1990-talet var avkastningen på stipendiefondens aktieplaceringar mycket god och stipendiernas uppgick till ansenliga belopp. Vi annonserade flitigt och ansökningarna vällde in. Det gick så långt att brevbäraren i Falun fick köra en extratur dagarna före sista ansökningsdag och ställa av säckar med post utanför min dörr. I det läget blev det också ohållbart att fortsätta med inlämningsförfarandet. I stället bestämde vi oss för att fatta stipendiebesluten utifrån bilder som de sökande bifogar sin ansökan, och den ordningen har bestått fram till denna dag. Det fungerar ganska bra, men skulle fungera ännu bättre om alla sökande verkligen vinnlade sig om att skicka in ett begripligt bildmaterial, gärna med förklarande text, eftersom beslut om stipendier fattas uteslutande med dessa bilder som utgångspunkt. Naturligtvis går det bra att bifoga även annat material (kataloger etc) men det är viktigt att hålla i minnet att det är bildmaterialet som avgör, på samma sätt som de inlämnade arbetsproverna gjorde tidigare.

Numera får stipendiefonden omkring 120 ansökningar varje år och delar ut stipendier, vars storlek växlar men i genomsnitt har på senare tid varje år delats ut ca tre stipendier om vardera 30-62 000 kr.