Ester Lindahl resestipendiets grundare

Ester Lindahls stipendiefond

Fonden utdelar årligen resestipendier till yngre konstnärer. Stipendierna utdelas endast till målare, grafiker och skulptörer, vilka ännu inte fyllt 40 år. Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Skriv i stället ett vanligt brev och berätta kortfattat om verksamhet, utbildning och lämna övrig relevant bakgrundsinformation, arbetsprover på 3 A 4 ark, personbevis, samt vad stipendiet avses bli använt till. Ingen specifikation av hotellkostnader, resekostnader o.d.

Något inlämningsförfarande förekommer inte, utan stipendienämnden grundar sin bedömning på fotografier av de konstverk sökandena vill åberopa. Stipendier utdelas endast till konstnärer, vilka vid ansökningstillfället avslutat sin utbildning (konstskola eller konsthögskola) och inlett sin praktik som konstnär.

Stipendier för år 2018 har  utdelats.

Nästa utdelning av stipendier sker i maj 2019. Se närmare anvisningar under fliken "Söka stipendiet".

2018 års stipendiater var Jens Fröberg, Mafune Gonjo,Nils Lövgren som vardera tilldelats ett stipendie om 50.000.

 

 

2017 års stipendiater var

Hans Andersson, Linnea Sjögren, Aina Chaiderov,Anton Alvarez.