Ester Lindahl resestipendiets grundare

Ester Lindahls stipendiefond

Fonden utdelar årligen resestipendier till yngre konstnärer. Stipendierna utdelas endast till målare, grafiker och skulptörer, vilka fyller 40 år innevarande år. Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Skriv i stället ett vanligt brev och berätta kortfattat om verksamhet, utbildning och lämna övrig relevant bakgrundsinformation, arbetsprover på 3 st A 4 ark, personbevis, samt vad stipendiet avses bli använt till. Ingen specifikation av hotellkostnader, resekostnader o.d.

Något inlämningsförfarande förekommer inte, utan stipendienämnden grundar sin bedömning på fotografier av de konstverk sökandena vill åberopa. Stipendier utdelas endast till konstnärer, vilka vid ansökningstillfället avslutat sin utbildning (konstskola eller konsthögskola) och inlett sin praktik som konstnär.

Nästa års utdelning sker av stipendier sker i maj 2023.

Se närmare anvisningar under fliken "Söka stipendiet".

 

Vi har nu glädjen att meddela vilka konstnärer som utsetts till årets Ester Lindahls stipendiater!
Maria Westmar, Konrad Lidén, Clara I år valde juryn att ge 57 000 kr till vardera stipendiaterna.
Vi vill samtidigt tacka alla som sökte årets Ester Lindahls resestipendie!

 

Det var hög kvalité och många fina ansökningar och vi vill välkomna er att söka nästa år igen.